FANDOM


Daisuke Misaki
No Image
Hero: Glen Fire
Gender: Male
Type: Hero
Home world: Earth
First Appearance: Ultraman Legend Stage 2014
Affiliation: N/a
Portrayed by: Tomokazu Seki

Daisuke Misaki (岬 大助 Misaki Daisuke) is a geologist that appeared in the stage show Ultraman Legend Stage 2014.

History

Ultraman Legend Stage 2014

Glen Fire was called to Earth after Alien Valky tricks him into believing that Hikaru Raido/Ultraman Ginga is an invader. After bonding with geologist Daisuke Misaki, Glen Fire tries to attack Hikaru but soon realised the whole trick as the two join forces in fighting against Dark Lugiel's resurrected monster army. In said battle, he was also accompanied by Ultraman Zero.

Gallery

Trivia

  • He shares the same name with the Fireman protagonist, though their names are one kanji different (岬 大 to 岬 大).
  • His actor, Tomokazu Seki is also the voice actor of Glen Fire and Alien Icarus, both appeared in this stage show. It is also worth noting that the entire story is directed and written by Tomokazu himself.
  • He is also based on Shin Moroboshi from Ultraman Premier 2011, the human form of Ultraman Zero. In fact in the Tokyo performance, he is portrayed by the voice actor Mamoru Miyano himself.

References

Human Hosts/Forms
Showa Heroes Shin Hayata | Dan Moroboshi | Hideki Goh | Seiji Hokuto | Yuko Minami | Kotaro Higashi | Gen Ohtori | Takeshi Yamato | Choichiro Hikari
Heisei Heroes Masaki Kazimori | Jack Shindo | Kenichi Kai | Genki Kagura | Katsuto Asahi | Daigo Madoka | Tsubasa Madoka | Amui | Ginga Yumeboshi | Shin Asuka | Gamu Takayama | Hiroya Fujimiya | Musashi Haruno | Julie | Kaito Touma | Mirai Hibino | Kazuya Serizawa | Ryuu Aihara | Shingo Sakomizu | Jin | Run | Shin Moroboshi | Nozomu Taiga | Hikaru Raido | Shou | Daichi Ozora | Gai Kurenai | Riku Asakura | Leito Igaguri | Katsumi Minato | Isami Minato
The Ultra Force Chuck Gavin | Beth O'Brian | Scott Masterson
Deunamists Shunichi Maki | Jun Himeya | Ren Senjyu | Nagi Saijyo | Kazuki Komon
Evil Ultra Hosts Keigo Masaki | Riko Saida | Shinya Mizorogi | Hiroyuki Misawa | Mitsuhiko Ishibori | Arie Ishikari
Other Hero Hosts Kyotaro Kagami | Goro Kirishima | Daisuke Misaki | Naoki Tachibana | Naoto Sho | Takeshi Todo | Sam Collins | Ai Kumasiro | Akira Kageyama | Nao | Tomoya Ichijouji | Daisuke Misaki (Stage)