FANDOM


Ginga Yumeboshi
Yumeboshi ginga
Ultra: Ultraman Nice
Age: 35
Gender: Male
Transformation Item Nice Dreamer
Home world: Earth (Nice Universe)
First Appearance: Ultraman Nice
Last Appearances None
Type: Hero
Family Kataru Yumeboshi (father-in-law)
Kiku Yumeboshi (mother-in-law)
Akimi Yumeboshi (wife)
Cosmo Yumeboshi (daughter and eldest child)
Mirai Yumeboshi (son and youngest child)
Affiliation Yumeboshi family/GOKAZOKU
Portrayed by Hiroshi Miyazaka
Ginga Yumeboshi (夢星銀河 Yumeboshi Ginga?) is the human host of Ultraman Nice.

History

Ultraman Nice

Ginga Yumeboshi is a member of the defense team GOKAZOKU, who can transform into the hero Ultraman Nice whenever the evil Alien Zagon or his minions attack.

Transformation

Ginga uses the Nice Dreamer to transform into Ultraman Nice. The Dreamer contains small candies that, when eaten, allow the user to transform.

Trivia

  • Ginga's favorite Ultraman is Ultraman Tiga. As Ultraman Nice, some of his fighting skills were inspired from the aforementioned Ultraman himself.
  • Ginga is a Mukoyōshi, meaning that upon his marriage, he took his wife's family name as his own.
  • His first name "Ginga" can mean "Galaxy" in Japanese.
Human Hosts/Forms
Showa Heroes Shin Hayata | Dan Moroboshi | Hideki Goh | Seiji Hokuto | Yuko Minami | Kotaro Higashi | Gen Ohtori | Takeshi Yamato | Choichiro Hikari
Heisei Heroes Masaki Kazimori | Jack Shindo | Kenichi Kai | Genki Kagura | Katsuto Asahi | Daigo Madoka | Tsubasa Madoka | Amui | Ginga Yumeboshi | Shin Asuka | Gamu Takayama | Hiroya Fujimiya | Musashi Haruno | Julie | Kaito Touma | Mirai Hibino | Kazuya Serizawa | Ryuu Aihara | Shingo Sakomizu | Jin | Run | Shin Moroboshi | Nozomu Taiga | Hikaru Raido | Shou | Daichi Ozora | Gai Kurenai | Riku Asakura | Leito Igaguri
The Ultra Force Chuck Gavin | Beth O'Brian | Scott Masterson
Deunamists Shunichi Maki | Jun Himeya | Ren Senjyu | Nagi Saijyo | Kazuki Komon
Evil Ultra Hosts Keigo Masaki | Riko Saida | Shinya Mizorogi | Hiroyuki Misawa | Mitsuhiko Ishibori | Arie Ishikari
Other Hero Hosts Kyotaro Kagami | Goro Kirishima | Daisuke Misaki | Naoki Tachibana | Naoto Sho | Takeshi Todo | Sam Collins | Ai Kumasiro | Akira Kageyama | Nao | Tomoya Ichijouji | Daisuke Misaki (Stage)