FANDOM


Ginga Yumeboshi
Yumeboshi ginga
Ultra: Ultraman Nice
Age: 35
Gender: Male
Transformation Item Nice Dreamer
Home world: Earth (Nice Universe)
First Appearance: Ultraman Nice
Last Appearances None
Type: Hero
Family Kataru Yumeboshi (father)
Kiku Yumeboshi (mother)
Akimi Yumeboshi (wife)
Cosmo Yumeboshi (daughter and eldest child)
Mirai Yumeboshi (son and youngest child)
Affiliation Yumeboshi family/GOKAZOKU
Portrayed by Hiroshi Miyazaka
Ginga Yumeboshi (夢星銀河 Yumeboshi Ginga?) is the human host of Ultraman Nice.

History

Ultraman Nice

Ginga Yumeboshi is a member of the defense team GOKAZOKU, who can transform into the hero Ultraman Nice whenever the evil Alien Zagon or his minions attack.

Transformation

Nice Dreamer: Ginga uses the Nice Dreamer to transform into Ultraman Nice. The Dreamer contains small candies that, when eaten, allow the user to transform.

Trivia

  • Ginga's favorite Ultraman is Ultraman Tiga. As Ultraman Nice, some of his fighting skills were inspired from the aforementioned Ultraman himself.
  • Ginga is a Mukoyōshi, meaning that upon his marriage, he took his wife's family name as his own.
  • His first name "Ginga" means "Galaxy" in Japanese.
Human Hosts/Forms
Showa Heroes Shin Hayata | Dan Moroboshi | Hideki Goh | Seiji Hokuto | Yuko Minami | Kotaro Higashi | Gen Ohtori | Takeshi Yamato | Choichiro Hikari
Heisei Heroes Masaki Kazimori | Jack Shindo | Kenichi Kai | Genki Kagura | Katsuto Asahi | Daigo Madoka | Tsubasa Madoka | Amui | Ginga Yumeboshi | Shin Asuka | Gamu Takayama | Hiroya Fujimiya | Musashi Haruno | Julie | Kaito Touma | Mirai Hibino | Kazuya Serizawa | Ryuu Aihara | Shingo Sakomizu | Jin | Run | Shin Moroboshi | Nozomu Taiga | Hikaru Raido | Shou | Daichi Ozora | Gai Kurenai | Riku Asakura | Leito Igaguri | Katsumi Minato | Isami Minato
The Ultra Force Chuck Gavin | Beth O'Brian | Scott Masterson
Deunamists Shunichi Maki | Jun Himeya | Ren Senjyu | Nagi Saijyo | Kazuki Komon
Evil Ultra Hosts Keigo Masaki | Riko Saida | Shinya Mizorogi | Hiroyuki Misawa | Mitsuhiko Ishibori | Arie Ishikari
Other Hero Hosts Kyotaro Kagami | Goro Kirishima | Daisuke Misaki | Naoki Tachibana | Naoto Sho | Takeshi Todo | Sam Collins | Ai Kumasiro | Akira Kageyama | Nao | Tomoya Ichijouji | Daisuke Misaki (Stage)